Lærer til Lyreskovskolens Grundskole (0.-5. klasse)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du erfaring i arbejdet med børn og unge? Tilgodeser du fællesskabet og den enkeltes behov? Vil du indgå aktivt i et nært og forpligtende teamsamarbejde? Så er vores stilling måske noget for dig. 

Følgende fag er vigtige for os at få besat:

 • Dansk
 • Kristendom
 • Matematik
 • Idræt
Timerne er primært placeret i Indskolingen, hvor du vil blive klasselærer. Der kan også være enkelte lektioner i Mellemtrinnet.

Der vil være mulighed for andre fagkombinationer end de ovennævnte – vi ser muligheder frem for begrænsninger.

Vi forventer, at du
 • har stærke kompetencer inden for relationsdannelse
 • er en solid klasserumsleder
 • er god til at skabe struktur.
 • skaber tryghed for alle omkring dig.

Hvis du bliver vores nye kollega, får du
 • at arbejdsmiljø, hvor vi tror på, at fejl fører til udvikling og læring
 • en arbejdsplads med fokus på elevers og medarbejderes trivsel
 • en arbejdsplads, hvor der er fokus på opgaven
 • en ledelse med klare forventninger til elever, forældre og ansatte
 • en skole, der ønsker at udvikle det professionelle samarbejde

Du skal søge en stilling hos os, hvis du
 • ser mennesket i barnet og tror på, børn gør det rigtige, hvis de kan
 • vil indgå aktivt i et nært og forpligtende teamsamarbejde
 • er stærk i klasserumsledelse og relationsarbejde
 • har lyst til at udvikle dig fagligt
 • vægter samarbejde højt og tager ansvar for fællesskabet
 • tør udfordre dig selv og dine kolleger
 • brænder for at være med til at udvikle skolen

Om Lyreskovskolen
Lyreskovskolen er en skole, som bygger på værdierne fællesskab, respekt, ansvarlighed, åbenhed og mod. Vi arbejder målrettet på, at disse begreber gennemsyrer alt, vi gør, og ikke kun fremstår som fine ord på et stykke papir eller en hjemmeside.

Vi har fokus på kerneopgaven; at udvikle og løfte eleverne fagligt, socialt og personligt. Vi gør det i fællesskab med respekt for hinandens forskelligheder og kompetencer. Her er licens til at lave fejl, for det vigtige er modet til at turde udforske og udvikle – og ikke mindst modet til at bringe sig selv i spil.

Vi lægger vægt på åbenhed, både i forhold til egne styrker og svagheder, men i høj grad også i forhold til andres indspark og nye tiltag, og vi ser åben nysgerrighed som en drivkraft for forandring.

Vi er en skole med en meget blandet elevflok og har naturligvis elever med gode forudsætninger og elever med særlige behov. Det er vigtig for os at rumme dem alle. Det kræver tydelige og genkendelige voksne.

Lyreskovskolen har ca. 500 elever, hvoraf 150 børn går i SFO1 (0–3. klasse). Det samlede personale består af 65 lærere og pædagoger, 3 afdelingsledere, 1 skoleleder samt 10 servicemedarbejdere, som gerne deler ud af deres store faglige viden, gode humør og mange erfaringer.

Lyreskovskolen er afdelingsopdelt med 0. – 5. årgang i grundskolen og 6. – 9. årgang i udskolingen. Skolen har ligeledes specialklasser i Center for Trivsel og Læring.

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger eller har lyst til at besøge skolen, kan du kontakte afdelingsleder for Grundskole og Center for Trivsel og Læring: Jens Brodersen på 23 72 01 51. Du kan også læse mere på skolens hjemmeside eller facebook 

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelsen vil blive indhentet børne- og straffeattest, og at ansættelse vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Stillingen er en fast stilling med et timetal på 37 timer ugentligt pr. 1. august 2024.

Ansøgning
Send din ansøgning, vedlagt dokumentation for uddannelse og relevante bilag senest den 22. april 2024.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 24. april 2024.

I Aabenraa Kommune har vi løbende brug for nye kolleger, der kan bidrage til kommunens fortsatte udvikling. 

Kommunens mission er, at vi sammen skaber Det Gode Liv.

Er du tilflytter, vil vi gerne, at du falder hurtigt og godt til. Derfor har vi en række tilbud til dig - og dem der eventuelt flytter med.


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=fe911918)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aabenraa Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aabenraa Kommune, Padborgvej, 6330 Padborg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 22-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6026036

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet