Aabenraa Kommune lancerer nye landbrugsforpagtningskontrakter med fokus på biodiversitet

Foto: Aabenraa kommune.
dato

Nyt udbud af forpagtningskontrakter for landbrugsjord fremmer biodiversiteten

Aabenraa Kommune har godkendt det kommende udbud af forpagtningskontrakter for landbrugsjord. De nuværende forpagtningskontrakter udløber ved udgangen af 2024, og det nye udbud har et særligt fokus på at fremme biodiversiteten.

Økonomiudvalget i Aabenraa Kommune har endeligt godkendt det kommende udbud, der blandt andet indebærer udtagning af 41 hektar landbrugsarealer til biodiversitetsformål, som blev besluttet den 12. april 2023. Biodiversitetsstrategien, der ligger til grund for dette initiativ, blev vedtaget tilbage i 2022.

Aabenraa Kommune bortforpagter landbrugsjord i 35 separate kontrakter med et samlet udbud på 395 hektar jord. Det kommende udbud vil sætte krav om pesticidfri dyrkning samt etablering af randzoner og dyrkningsfri bræmmer. Disse tiltag har til formål at styrke den lokale biodiversitet og skabe mere bæredygtige landbrugspraksisser.

Udbudsperioden vil strække sig fra den 13. maj 2024 til den 3. juni 2024. Interesserede kan finde mere information om udbudsmaterialet på www.aabenraa.dk/forpagtning.

Aabenraa Kommune ser frem til at implementere disse nye forpagtningskontrakter, som vil bidrage til et rigere og mere varieret lokalt økosystem.

https://aabenraa.dk/om-kommunen/nyheder/nyheder/ritzau/nyt-udbud-af-forpagtningskontrakter-for-landbrugsjord-fremmer-biodiversiteten

Kilde: Aabenraa Kommune